Momentálne sa v zborovej miestnosti nestretávame. Mávame pravidelné zhromaždenia cez Skype. Záznamy z týchto zhromaždení sú pravidelne uverejňované v priečinku „Kázne“.