Momentálne sa stretávame v režime OP. Pred vstupom do zborovej miestnosti je potrebné vydezinfikovať si ruky a mať správne nasadený respirátor. Na zhromaždenie je možné sa pripojiť aj cez Skype skupinu „KZ Zvolen karanténa“. Záznamy zo všetkých zhromaždení sú pravidelne uverejňované v priečinku „Kázne“. Ak potrebujete pomoc k pripojeniu, kontaktujte prosím br. Danka Mojžiša: mojzis.dano@gmail.com.