Situácia v našej krajine umožňuje stretávanie v zborovej miestnosti. Pred vstupom do zborovej miestnosti je potrebné vydezinfikovať si ruky. Na zhromaždenie je možné sa pripojiť aj cez Skype skupinu „KZ Zvolen karanténa“. Záznamy zo všetkých zhromaždení sú pravidelne uverejňované v priečinku „Kázne“. Ak potrebujete pomoc k pripojeniu, kontaktujte prosím br. Daniela Mojžiša: mojzis.dano@gmail.com.