Momentálne sa v zborovej miestnosti nestretávame. Mávame pravidelné zhromaždenia cez Skype skupinu „KZ Zvolen karanténa“. Záznamy z týchto zhromaždení sú pravidelne uverejňované v priečinku „Kázne“.
Ak potrebujete pomoc k pripojeniu, kontaktujte prosím br. Danka Mojžiša: mojzis.dano@gmail.com.