Milovaní bratia a sestry, nahrávky a fotky z konferencie ÚLOHA KRESŤANA NA SVETE (Za čo bojuješ/horlíš/čím si uchvátený?) J 17, 11 – 21; Sk 20, 24.nájdete: https://www.dropbox.com/s/lk1b87l38aj2xax/2022%20Konferencia%20KZ%20Zvolen.zip?dl=0

Z tejto adresy je možné stiahnuť celú konferenciu počas jedného mesiaca. Okrem toho nahrávky nájdete aj v priečinku Kázne na tejto stránke, kde sú umiestnené natrvalo.