Čo sa stane človeku, keď odmietne Pána Ježiša? Bassara Czeslaw
Vnučka číta knižku o dievčatku menom Špinuška. (Pokračovanie o Zacheovi) Azor Vladimír
Pán volá: „Zacheus zídi rýchle dolu! Poď ku mne!“ Mjartan Pavel
Evanjelium je mocou Božou na spasenie každému, kto verí. Jaroslav Mjartan
Čo je to spasenie? Ako sa môže stať človek svätým? Jaroslav Mjartan
Kristus Ježiš prišiel na svet spasiť hriešnikov, z ktorých prvý som ja. Pavel Ostrolucký.
Kto je vlastne Pán Ježiš? Pavel Ostrolucký
Tri knihy, ktoré dal Boh ľuďom. Vieš v nich čítať? Miroslav Poliak
Naplnil sa čas a priblížilo sa kráľovstvo Božie. Čiňte pokánie a verte v evanjelium! D.Perez
Keď vás Syn vyslobodí, budete skutočne slobodní. Milan Gallo
Malcolm Stanley Kanada
Tri súdne siene. Jakub Kyseľ
Douglas Yade Kanada