Je život hra? Stephen Baker
Nauč nás počítať naše dni. Daniel Mojžiš
Hriechy môže odpúšťať len Boh. Odpúšťa len kým je človek ešte živý na zemi. Jakub Kyseľ
Máš plány? Si len para! Vladimír Azor
Evanjelium pre kozmetičky. Mojžiš Daniel
Evanjelium pre kozmetičky. Azor Vladimír
Pomoc zhora. Pavel Ostrolúcky
Pomoc zhora. Daniel Mojžiš
Pomoc zhora. Vladimír Azor
Kázeň o dvoch zločincoch. Záznam z Nitry začína svedectvom. Parail Abraham
Priblížili sa až k bránam smrti. Ale keď kričali na Hospodina vo svojom súžení, zachránil ich z ich úzkostí. Parail Abraham
Prosba lásky. Marián Možucha
Aké je srdce človeka a ako sa môže zmeniť. Daniel Mojžiš
O Svätom Duchu a o hriešnikovi. Mojžiš Daniel
Len Pán Ježiš nás dokáže naplniť životom. Boroš Martin
Len Pán Ježiš nás dokáže naplniť životom. Mojžiš Daniel
Len Pán Ježiš nás dokáže naplniť životom. Roman Zachar.
Akého Krista potrebujeme? + svedectvo. Boroš Martin.
Akého Krista potrebujeme? Zachar Roman
Akého Krista potrebujeme? Mojžiš Daniel
Neustávame. Mojžiš Daniel
Neustávame. Boroš Martin.
Neustávame. Zachar Roman
Ide o život. Mojžiš Daniel
Správna investícia. Jakub Kyseľ
Útočisko v čase nebezpečia. Daniel Mojžiš.
Máš sa čím pochváliť? Martin Boroš.
Máš sa čím pochváliť? Peter Duban.
Boh chce, aby si bol bohatý! Peter Duban.
Boh chce, aby si bol bohatý! Martin Boroš.
Je Pán Ježiš dverami, alebo schodiskom? Yade Douglas
Čo keď dnes Boh zoberie tvoju dušu od teba? Jaroslav Mjartan
Slová pokoja v časoch nepokoja. Perez Daniel
Čo urobíš s časom, ktorý Ti dal Boh na pokánie? Azor Vladimír
Nie si pánom času! A predsa ti Boh dal možnosť rozhodnúť, kde stráviš večnosť. Azor Vladimír ml.
Teraz ťa Pán Ježiš volá. Tvoja odpoveď ovplyvní tvoju večnosť. Mojžiš Daniel
Ten nenávidený Kristus ťa miluje! Kyseľ Jakub
Čo sa stane človeku, keď odmietne Pána Ježiša? Bassara Czeslaw
Vnučka číta knižku o dievčatku menom Špinuška. (Pokračovanie o Zacheovi) Azor Vladimír
Pán volá: „Zacheus zídi rýchle dolu! Poď ku mne!“ Mjartan Pavel
Evanjelium je mocou Božou na spasenie každému, kto verí. Jaroslav Mjartan
Čo je to spasenie? Ako sa môže stať človek svätým? Jaroslav Mjartan
Kristus Ježiš prišiel na svet spasiť hriešnikov, z ktorých prvý som ja. Pavel Ostrolucký.
Kto je vlastne Pán Ježiš? Pavel Ostrolucký
Tri knihy, ktoré dal Boh ľuďom. Vieš v nich čítať? Miroslav Poliak
Naplnil sa čas a priblížilo sa kráľovstvo Božie. Čiňte pokánie a verte v evanjelium! D.Perez
Keď vás Syn vyslobodí, budete skutočne slobodní. Milan Gallo
Malcolm Stanley Kanada
Tri súdne siene. Jakub Kyseľ
Douglas Yade Kanada