Zhromaždenia

Nedeľa     10:00 hod.  –  11:30  hod.   –   Pamiatka Pánova

Streda     18:00 hod.  –  19:00 hod.   –   Biblické zhromaždenie

Piatok     18:00 hod.  –  19:00 hod.   –   Modlitebné zhromaždenie

Tretiu nedeľu v mesiaci máme okrem pravidelného zhromaždenia o 10:00 ešte aj v čase 13:00 – 15:00 – Mesačné zhromaždenie.

Kontakt:

Elektrárenská 4, 960 01  Zvolen

Tel.: 0905 817 023 – Azor Vladimír

        0907 348 887 – Mojžiš Daniel mojzis.dano@gmail.com

Ako sa k nám dostanete – mapa