Zhromaždenia

Nedeľa     9:00 hod.  –  10:15  hod.   –   Pamiatka Pánova

Nedeľa    10:30 hod.  –   11:30 hod.  –   Evanjelizačné zhromaždenie

Streda     18:00 hod.  –  19:00 hod.   –   Biblické zhromaždenie

Piatok     18:00 hod.  –  19:00 hod.   –   Modlitebné zhromaždenie

Každá tretia nedeľa v mesiaci   (tzv. mesačné zhromaždenie)

                 10:00 hod.  –   11:30 hod.  –   Pamiatka Pánova

                 13:00 hod.   –  15:00 hod.  –   Evanjelizačné zhromaždenie

Kontakt:

Elektrárenská 4, 960 01  Zvolen

Tel.: 0905 817 023 – Azor Vladimír

        0907 348 887 – Mojžiš Daniel mojzis.dano@gmail.com

Ako sa k nám dostanete – mapa